YÖNETTİĞİ TEZLER

Hazırlayan

Tez Adı

Tez Danışmaı

Program

Anabilim Dalı

Savunma Tarihi  

Serpil ÖLÇER

Türk Kültüründe Büyü ve Mardin İlinde Büyü Yapma Geleneği

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

17.06.1996

Havva Yıldız ÇINAR

Hazihü’l-Risaleti Min – Kelimatı Oğuzname El– Meşhur Bi-Atalar Sözi

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

17.06.1996

Sedat BAHADIR

Ceyhanlı Köyü Türküleri

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

17.06.1996

Mualla MURAT

Halk Edebiyatı ve İnançlarında Asa

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

20.11.1996

Aziz KILINÇ

Kambar Batır Destanı (İnceleme – Metin – Aktarma)

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

20.11.1996

İbrahim DİLEK

Er-Samır Destanı

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

17.10.1997

Halim GÖKÇE

Mehmet Refiki Hayatı, Edebi Kişiliği, Şiirleri

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

22.07.1998

Yunus ZEYREK

Posoflu Âşık Zülâli Hayatı, Eserleri, Karşılaşmaları ve Milli Faaliyetleri

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

23.07.1998

Banu ALPARSLAN AKKAYA

Adilhan Destanı

Doç. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

08.12.1999

Fatih AKKAYA

Kasımoğlan Destanı

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

08.12.1999

Eyüp AKMAN

Safranbolu’daki Adak Yerleri ve Bu yerler ile İlgili İnançlar

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

23.08.1999

Selma BEDİR

Uygur Çöçekleri

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

09.03.2000

İhsan KALENDEROĞLU

Nogay Türkleri’nin Mamay Destanı

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

29.08.2001

Murat ERSÖZ

Kazak Türklerinin Ayman-Şolpan Destanı

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

06.09.2001

Nezir TEMUR

Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

01.01.2002

Sebahattin YAŞAR

Kırşehir Türkülerinin Hikayeleri

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

14.02.2002

Şebnem GÖKALP

Azerbaycan Sözlü Edebiyatında Laylalar Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 04.09.2002

Özcan KORKUT

Özbek Türk Sözlü Edebiyatında Yaryar Koşıklari

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

03.10.2002

Hatice PARLAK

Sayatlı Hemra Destanı

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

20.02.2003

Asuman GÜNEŞ

Köroğlu Destanının Ayvaz Kolu

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

12.09.2003

Neslihan DELİCE

Varlık Dergisinin Bibliyografyası ve Bu Dergide Yer alan Halk Edebiyatı İle İlgili Yazıların Değerlendirilmesi

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

20.06.2004

Yilmaz YEŞİL

Türk Halk İnançlarından Dilimize Geçen Deyimler

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

16.06.2005

Nuran MALTA

Kosova–Mamuşa Köyü Folkloru

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

07.09.2005

 

Ayşe YÜKSEL KILIÇ

Türkmenistan Sözlü Edebiyatında Laylalar

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

27.11.2007

Semra DOĞRUER

Karaimlerin Sözlü Edebiyatı

Prof. Dr. İsa Özkan

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

14.12.2007

Filiz UYANIK Türk Kültüründe Eşik Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 16.09.2010
Murat IŞIK Nogay Masalları Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 16.09.2010
Fulya ÖZTÜRK Geçmişten Günümüze Nallıhan Folkloru Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 16.09.2010
Mehmet ER Tataristanlı Yazar ve Şair Nekip İsenbet Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 13.10.2010
Serdar ŞİMŞEK Tatar Türklerinin Tülek Destanı: İnceleme-metin Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 2012
Züleyha ÜÇAY ŞENTÜRK Canış Bayış Destanı Moldobasan Musulmankulov Varyantı (Metin- Aktarma- İnceleme) Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 2013
Burcu KAYA Kazak Hayvan Masalları Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 2013
Tugba TEKE Özbek Halk Edebiyatında Abdurrauf Fıtrat ve "Özbek Klasik 
Müziği ve Onun Tarihi" Adlı Eseri
Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 03.07.2015
Davut DEMİR Azerbaycan'da meyhanacılık geleneği Prof. Dr. İsa Özkan Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı 20.06.2017

İbrahim DİLEK

Altay Masalları

Prof. Dr. İsa Özkan

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

26.03.2003

Eyüp AKMAN

Sovyetler Birliği Döneminde Azerbaycan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları (1917-1954)

Prof. Dr. İsa Özkan

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

18.11.2005

Ülkü KARA

Başkurt Destanlarının Tipolojisi

Prof. Dr. İsa Özkan

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

22.06.2007

İhsan KALENDEROĞLU

Sovyetler Birliği Döneminde Türkmenistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları (1917-1954)

Prof. Dr. İsa Özkan

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

18.12.2007

Nezir TEMUR

Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan'da Folklor Politikaları ve Çalışmaları (1917-1954)

Prof. Dr. İsa Özkan

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

22.01.2009

Asuman GÜNEŞ Oğuz Grubu Türk Kahramanlık Destanlarında Kadın Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı 01.10.2009
Mayramgül DYHKANBAYEVA Kırgız Atalar Kültü ve Kırgız Atalar Kültünün Yaşayan Kültüre Etkisi Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı 22.10.2009
Murat ERSÖZ Saha (Yakut) Türklerinin Culuruyar Nurgun Baatur Destanı Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı 18.11.2009
Mehmet ÇERİBAŞ Kırgız  Türklerinin Er Soltonay Destanı Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı 02.11.2010
Seyfullah YILDIRIM Kazak Türk Folklorunda Epik Anlatmalar (İnceleme-Metin) Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı 2012
Esra Bilge SAVCI Köroğlu Destanı "Hikâyet-i Köroğlu Sultan" Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı 20.06.2016
Ebru BİRKAN Dânâ Ata Oğuznâmesi ve Oğuznâmecilik Geleneği Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı  
Serdar ŞİMŞEK Kırgız Türklerinin bilmeceleri (İnceleme-metin) Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı

20.09.2018

 

Muhammed AVŞAR Tokatlı Halk Şairi Eşref Tonbuloğlu’nun Şiir Dünyası Prof. Dr. İsa Özkan Doktora Türk Dili ve Edebiyatı 20.09.2018