YÜRÜTÜLEN PROJELER  
   
 

 • Türkçe 6-8 öğretim programının hazırlanması


 • 2005, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe Program Koordinatörü.


 • Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sözlüğünü Yazma Projesi


 • 1993, Uygur Türkçesi için bölüm yazarı, Türk Dil Kurumu.


 • Türk Dünyası Edebiyat Tarihi

 • 1993-1996, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi.


 • Gazi Üniversitesi Araştırma Projesi


 • 2001-2004, Altay Masalları.


 • Gazi Üniversitesi Araştırma Projesi


 • 2004-2008, Saha (Yakut) Türklerinin Nurgun Bootur Destanı.


 • Gazi Üniversitesi Araştırma Projesi


 • 2004-2007, Sovyetler Birliği Döneminde Türkmenistan’da Halk Bilimi Çalışmaları.


 • Gazi Üniversitesi Araştırma Projesi


 • 2005- Sovyetler Birliği Döneminde Kırgizistan’da Kültür ve Folklor Politikaları.


 • Gazi Üniversitesi Araştırma Projesi


 • 2006-2007, Yabancılara Yönelik İşitsel ve Görsel Türkçe Öğretim Materyallerinin Hazırlanması.

 

DÜZENLEDİĞİ BİLİMSEL TOPLANTILAR
 
 

 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı


 • 1995, Türk Dünyasında Nevruz I. Uluslararası Bilgi Şöleni.


 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı


 • 1996, Türk Dünyasında Nevruz II. Uluslararası Bilgi Şöleni.


 • Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu


 • 1996, Nasreddin Hoca Uluslararası Bilgi Şöleni.


 • Ankara Ticaret Odası, Türk Ocakları


 • 2003, Cumhuriyet'in 80. Yılında Türkiye.


 • Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türk Ocakları


 • 2008, Prof. Dr. Erol Güngör ve Türk Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı.