BİLDİĞİ YABANCI DİLLER  

 İngilizce

Okuma

Pekiyi

Yazma

İyi

Konuşma

Pekiyi

 Lehçe (Polonya Dili)

Okuma

Pekiyi

Yazma

İyi

Konuşma

İyi