YÜRÜTÜLEN DERSLER

 

Lisans Düzeyinde:

Türk Dili

Türkiye Türkçesi

Kompozisyon

Türk Halkbilimi-I, II

Türk Halk Edebiyatına Giriş

Türk Halk Edebiyatı-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Azerî Türk Halk Edebiyatı

Anlatım Türkleri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Aşık Edebiyatı

Eski Anadolu Türkçesi

Orta Türkçe-I

Türk Mitolojisi

Türkoloji’ye Giriş

Araştırma Projeleri

 Lisansüstü Düzeyde:

Halk Edebiyatı (Azerbaycan-Türkmen)

Halk Edebiyatı (Özbek-Uygur)

Özbek Halk Edebiyatı

Uygur Halk Edebiyatı

Altay Halk Edebiyatı

Hakas Halk Edebiyatı

Türk Destanlarının Tahlili-I, II

Türk Halk Edebiyatının Kaynakları-I, II

Türk Dünyası Edebiyatı

Efsane-Menakıpname İncelemeleri

Gelenek ve Görenekler

Karşılaştırmalı Edebiyat